/_nuxt/img/logo.fff9e05.png

Poradnik pogrzebowy

Śmierć z przyczyn naturalnych, która nastąpiła w domu

Gdy bliska nam osoba umiera w domu, należy wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe (dzwoniąc pod numer telefonu 999 lub 112.) Lekarz stwierdza, czy nastąpił zgon, sporządza protokół oraz wystawia Kartę Zgonu, która jest później podstawą do wystawienia Aktu Zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu przetransportowanie zmarłej osoby do chłodni. W tym celu zawiadamiamy Zakład Pogrzebowy Obol, dzwoniąc pod całodobowy numer 605 588 006.

Śmierć w tragicznych okolicznościach

Jeżeli osoba zmarła podczas tragicznych okoliczności (np. wypadek), konieczne staje się zawiadomienie Policji, która z kolei powiadamia Prokuraturę. Ciało zmarłego przewozi się do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie szuka się przyczyn zaistnienia zgonu. Aby ZMS mógł oddać ciało po przeprowadzeniu sekcji, należy dysponować zezwoleniem wydanym przez Prokuraturę. Po uzyskaniu pozwolenia na odebranie ciała zmarłego postępuje się już według standardowych procedur, opisanych powyżej.

Śmierć w szpitalu / hospicjum

W przypadku gdy bliski odszedł w szpitalu lub hospicjum sprawa jest o tyle łatwiejsza, że Kartę Zgonu, wraz z kartą potwierdzenia odbioru zwłok, oddaje rodzinie zmarłego szpitalny dział statystyki albo lekarz prowadzący. Dysponując tym dokumentem, Zakład Pogrzebowy „Obol” w pełnym poszanowaniu przetransportuje osobę zmarłą do chłodni i zapewni odpowiednie warunki oczekiwania na pochówek.

Gdy odejdzie ktoś bliski

Wiadomość o śmierci bliskiej nam osoby jest czasem nawet szokiem. W takiej sytuacji trudno racjonalnie myśleć i podejmować ważne decyzje. Rozumiemy to i podajemy paśtwu podstawowe informacje, które w tej ciężkiej chwili pozwolą przygotować się do pogrzebu.

1 W miarę możliwości, w dniu śmierci osoby bliskiej albo następnego dnia, trzeba przyjść do naszego biura wraz z dokumentami, które uda się Państwu zebrać. Wiemy, jak bolesny jest to czas, dlatego będziemy starać się z empatią służyć dobrą radą i pomocą. Dysponujemy oczywiście wiedzą, która jest potrzebna w różnych sprawach formalnych związanych z pochówkiem.

3 Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia państwo polskie w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota zasiłku jest wystarczająca, by zorganizować godną uroczystość pogrzebową.

5 Jesteśmy do Paśtwa dyspozycji przez siedem dni w tygodniu, przez całą dobę. O wszystkim decydujemy wspólnie z Paśtwem, bardzo zależy nam na tym, by osoba zmarłą była pożegnana z godnością i szacunkiem. Jesteśmy bardzo elastyczni, dlatego nasza oferta może być zawsze idealnie dopasowana do Paśtwa wymagań i możliwości finansowych.

2 Aby zorganizować pogrzeb, należy dostarczyć do naszego Zakładu Pogrzebowego w Grudziądzu następujące dokumenty:
kartę zgonu sporządzoną przez lekarza
akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
dowód tożsamości zmarłej osoby
ostatni odcinek emerytury lub renty (w sytuacji, gdy zmarły był emerytem lub rencistą) oraz legitymację emeryta lub rencisty.

4 Na Państwa życzenie, nasz Zakład Pogrzeby w Grudziądzu może uregulować kwestie formalne, zarówno w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak i te sprawy, które łączą się ze zwrotem zasiłku pogrzebowego z ZUS, KSUS czy MSW. Wystarczy pojawić się w naszej firmie i zlecić nam to zadanie, zajmiemy się starannie wszystkim, co niezbędne.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zakładem pogrzebowym cieszącym się zaufaniem wielu rodzin, które powierzyły nam organizację ostatniego pożegnania ich zmarłych. Jest dla nas niezwykle ważne, że możemy Państwu przyjść z pomocą w najtrudniejszych momentach życia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

stacjonarny:
56 4626793
komórkowy:
605 588 006
/_nuxt/img/bg-tl.e4c3953.png /_nuxt/img/bg-tr.a57c724.png /_nuxt/img/bg-bl.77156eb.png /_nuxt/img/bg-br.742bb0f.png