/_nuxt/img/logo.fff9e05.png

Zasiłek pogrzebowy - wszystko, co musisz wiedzieć.

Utrata bliskiej nam osoby to zawsze ciężkie przeżycie, niosące ze sobą smutek i tęsknotę. Na naszych barkach spoczywa wówczas wielki ciężar. Pogrzeb zmarłego wiąże się także z wieloma wydatkami, takimi chociażby jak zakup trumny, organizacja pochówku przez zakład pogrzebowy, czy też ewentualna kremacja zwłok. Aby odciążyć osobę ponoszącą koszty pochowania nieżyjącej osoby, z pomocą przychodzi zasiłek pogrzebowy. W naszym biurze uzyskają Państwo informację, komu należy się świadczenie, jakie dokumenty są potrzebne do wniosku i jaką kwotę możesz uzyskać z tytułu pogrzebania bliskiej osoby.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Bardzo ważny jest fakt, że zasiłek pogrzebowy przysługuje nie tylko rodzinie zmarłego. Zasiłek pogrzebowy należy się również osobie bądź instytucji, która posiada w pełni udokumentowane koszty organizacji pochówku. Oprócz członków rodziny, kwota świadczenia pogrzebowego jest należna pracodawcy, gminie lub powiatowi, osobie obcej, domowi pomocy społecznej, jeśli tylko udokumentowali oni wydatki związane z pogrzebem osoby zmarłej.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Kwota zasiłku pogrzebowego dla rodziny wynosi 4 tysiące złotych, niezależnie od tego, jaki był łączny koszt organizacji pogrzebu. Jeśli wydatki związane ze zorganizowaniem pochówku poniosła więcej niż jedna osoba, wówczas otrzymana kwota ulega podziałowi między te osoby - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku gdy to osoba obca, gmina, powiat, lub dom pomocy społecznej opłacił usługi a także ceremonię związaną z pochówkiem. W takiej sytuacji zasiłek pogrzebowy przysługuje powyżej wymienionym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, kwota ta nie będzie jednak wyższa niż 4 tysiące złotych.

Zasiłek pogrzebowy - potrzebne dokumenty

Podstawą do naliczenia zasiłku pogrzebowego są przede wszystkim rachunki (oryginały) poniesionych kosztów pogrzebu. W przypadku złożenia rachunków w banku, muszą być to kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Do tego należy dołączyć wypełniony wniosek o wypłacenie świadczenia wraz z odpisem aktu zgonu. Nie zapominajmy także o dowodzie tożsamości osoby zmarłej, a także o dokumentach potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo (może być to skrócony odpis stanu cywilnego). Jeśli osoba zmarła nie posiadała świadczenia (renta/emerytura) tylko była pracownikiem, to będzie nam potrzebne zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i odprowadzaniu składek do dnia zgonu.

Jaki jest czas oczekiwania?

Na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy z ZUS mamy 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek ten przysługuje. Wypłata świadczenia następuje nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Istnieje też możliwość odwołania od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko za pośrednictwem oddziału, który wydał decyzję. Czas który mamy na złożenie odwołania to 30 dni od momentu otrzymania informacji.

Jeśli mają Państwo więcej pytań dotyczących powyższego zagadnienia, zapraszamy do kontaktu. Zakład Pogrzebowy Obol odpowie wyczerpująco na wszelkie pytania dotyczące procesu pochówku. Służymy pomocą i radą przez całą dobę.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zakładem pogrzebowym cieszącym się zaufaniem wielu rodzin, które powierzyły nam organizację ostatniego pożegnania ich zmarłych. Jest dla nas niezwykle ważne, że możemy Państwu przyjść z pomocą w najtrudniejszych momentach życia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

stacjonarny:
56 4626793
komórkowy:
605 588 006
/_nuxt/img/bg-tl.e4c3953.png /_nuxt/img/bg-tr.a57c724.png /_nuxt/img/bg-bl.77156eb.png /_nuxt/img/bg-br.742bb0f.png