/_nuxt/img/logo.fff9e05.png

Rodaje pogrzebów

Tradycja polska jest głęboko związana z religią katolicką. Pogrzeb tradycyjny zakorzeniony jest w polskich obyczajach, od wieków istniał cały zespół obrzędów, towarzyszących chowaniu ciała zmarłego. W wierze chrześcijańskiej pogrzeb zaliczany jest do tzw. sakramentaliów. Ostatnia posługa oddana zmarłemu jest traktowana jako moralny i religijny obowiązek, jest tzw. uczynkiem miłosierdzia co do ciała. W poprzednich wiekach za pogrzeb odpowiedzialna była rodzina, która zajmowała się wszystkim, co wiązało się z osobą zmarłą. Obecnie rolę tę przejęli profesjonaliści — Zakłady Pogrzebowe, które odciążają pogrążonych w smutku bliskich od zajmowania się w czasie żałoby koniecznymi sprawami formalnymi i praktycznymi.

Pogrzeb tradycyjny

Najczęściej pogrzeb tradycyjny odbywa się z udziałem księdza. Uroczystość rozpoczyna się od pożegnania zmarłego w prywatnej kaplicy, następnie zmarły zostaje przewieziony w trumnie do kościoła lub kaplicy cmentarnej, gdzie odprawia się mszę świętą. Po eucharystii kondukt żałobny zmierza na cmentarz, gdzie bliscy ostatni raz żegnają osobę bliską, po czym trumna jest z godnością umieszczana w grobie.

Czasami pogrzeb wiąże się jedynie z ceremonią na cmentarzu. Żałobnicy zbierają się wcześniej w umówionym miejscu, np. przed kaplicą cmentarną i odprowadzają zmarłego na miejsce pochówku. Zamiast całej mszy odmawia się wtedy krótkie modlitwy pod przewodnictwem księdza, można wtedy również wygłosić mowę pogrzebową.

Kremacja

Kremacja zwłok polega na spopieleniu ciała zmarłego przed pochówkiem. Przed dokonaniem kremacji rodzina żegna się ze zmarłym, następnie ciało w specjalnej trumnie, pozbawionej lakieru i metalowych uchwytów, przewożone jest do krematorium, gdzie odbywa się kremacja, która trwa zwykle około 2 godzin. Prochy zmarłego zostają z szacunkiem zebrane do urny, którą najczęściej pozostawia się w tradycyjnym grobie. Na niektórych cmentarzach dostępne są także tzw. kolumbaria — ściany pamięci, w których umieszcza się urny.

Pogrzeb świecki

Pogrzeb taki pozbawiony jest religijnych znaków, symboli i odniesień. Tego rodzaju wydarzenie prowadzone jest zazwyczaj przez odświętnie ubranego Mistrza Ceremonii Świeckich. Przebieg uroczystości ustalany jest z rodziną osoby zmarłej, często wygłaszana jest mowa pogrzebowa i wspomnienie o zmarłym. W ostatnim etapie trumna jest przewożona na miejsce pochówku i złożona w grobie.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zakładem pogrzebowym cieszącym się zaufaniem wielu rodzin, które powierzyły nam organizację ostatniego pożegnania ich zmarłych. Jest dla nas niezwykle ważne, że możemy Państwu przyjść z pomocą w najtrudniejszych momentach życia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

stacjonarny:
56 4626793
komórkowy:
605 588 006
/_nuxt/img/bg-tl.e4c3953.png /_nuxt/img/bg-tr.a57c724.png /_nuxt/img/bg-bl.77156eb.png /_nuxt/img/bg-br.742bb0f.png