/_nuxt/img/logo.fff9e05.png

Internetowa wyszukiwarka zmarlych

Do internetowej "Ogólnopolskiej wyszukiwarki osób pochowanych" wprowadzono dane grudziądzan spoczywających na cmentarzu komunalnym. Są tam też informacje o zmarłych z innych miast regionu.

Grobonet

Do internetowej "Ogólnopolskiej wyszukiwarki osób pochowanych" wprowadzono dane grudziądzan spoczywających na cmentarzu komunalnym. Są tam też informacje o zmarłych z innych miast regionu.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego elektroniczną przeglądarkę grobów Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej uruchomił zarządca terenu, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami." Grudziądzka nekropolia komunalna ma już nie tylko swoją stronę internetową www.cmentarz.grudziadz.com.pl , ale także nową utworzoną wraz z serwisem "Grobonet" wyszukiwarkę "osób pochowanych" dostępną tutaj http://grudziadz.polski-cmentarz.com/grobonet/start.php Za pomocą tej strony można wyszukiwać groby osób zmarłych i pochowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Jaskółczej. Wystarczy wpisać nazwisko albo imię, aby wyświetlić informacje na temat noszących je osób spoczywających na tej nekropolii. Znajdziemy tutaj daty narodzin oraz zgonu pochowanych osób. Zobaczymy też zdjęcie nagrobka, na którym możemy postawić wirtualny znicz. Będzie on "płonął" przez siedem następnych dni. Jeśli zapomnimy, w którym miejscu cmentarza spoczywa ktoś bliski, jego grób odnajdziemy dzięki wskazaniu sektora, rzędu i numeru mogiły. Na mapie nekropolii można też "kliknąć" nagrobek i zobaczyć kto spoczywa w wybranym miejscu. W bazie "Ogólnopolskiej wyszukiwarki osób pochowanych" są też dane o osobach spoczywających na cmentarzach w innych miastach naszego województwa, m.in. Torunia, Bydgoszczy i Inowrocławia.

Grobonet 2

Zgodnie z przepisami dane osobowe osób zmarłych zamieszczone np. na nagrobkach nie są chronione prawnie. Ochrona danych osobowych osób zmarłych "Jeśli chodzi o dane osób zmarłych, to nie są one objęte ochroną wynikającą z rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wynika to wprost z motywu 27 tego aktu prawnego, zgodnie z którym "Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych" (motyw ten przewiduje możliwość przyjmowania przez państwa członkowskie przepisów o przetwarzaniu danych osobowych osób zmarłych, lecz w Polsce one nie powstały). Przepisy RODO dotyczą jedynie (zgodnie z jego art. 1) ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie zaś z powszechnie obowiązującą wykładnią, osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, ustaje z chwilą jego śmierci." - informuje "Pomorską" Agnieszka Świątek-Druś, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rzecznik Świątek-Druś dodaje: "Niemniej wykluczenie możliwości zastosowania RODO do przetwarzania danych osób zmarłych nie oznacza braku ochrony informacji o osobach zmarłych na gruncie przepisów szczególnych. Osobom bliskim przysługuje bowiem prawo do ochrony ich dobra osobistego, jakim jest kult pamięci osoby zmarłej. Ochrona tego prawa przysługuje na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przede wszystkim zaś w jej art. 23 i 24." To oznacza, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych, rodzina czy bliscy zmarłego mogą dochodzić ochrony praw i ewentualnego zadośćuczynienia przed właściwym sądem cywilnym.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zakładem pogrzebowym cieszącym się zaufaniem wielu rodzin, które powierzyły nam organizację ostatniego pożegnania ich zmarłych. Jest dla nas niezwykle ważne, że możemy Państwu przyjść z pomocą w najtrudniejszych momentach życia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

stacjonarny:
56 4626793
komórkowy:
605 588 006
/_nuxt/img/bg-tl.e4c3953.png /_nuxt/img/bg-tr.a57c724.png /_nuxt/img/bg-bl.77156eb.png /_nuxt/img/bg-br.742bb0f.png